В условия на извънредно положение Бюрата по труда могат да приемат заявления за регистрация на безработни лица чрез:

Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на безработния за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

Заявления, жалби и други документи във връзка с обезщетенията от НОИ могат да се подават по електронен път по пощата или по куриер към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Също така със Закона за извънредното положение хората, посещаващи бюрото по труда, за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ. Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.