1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

 

2.2. Мерки с инвестиционен характер