Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат от днес до второ нареждане на територията на София-град със заповед на здравния министър.

Забранява се влизането и излизането на всички автомобили в столицата, като се допуска изключение само за:

  • Товарни автомобили, извършващи транспортни услуги, като необходимостта от пътуването се доказва със съответните транспортни документи.
  • Превозни средства със специален режим на движение, в т.ч и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.
  • Автомобили, превозващи медицински лица, отиващи на работа.
  • Автомобили, превозващи хора, които се нуждаят от лечение, като в декларацията на пътуващите се посочва лечебното заведение, в което отиват.
  • Автомобили, обслужващи неотложни ремонтни  и/или аварийни дейности: водоснабдяване, електроснабдяване, топлоснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, аптеките и лечебните заведения.
  • Доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи.
  • Служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от местоработата им, в т.ч и обслужващи стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, когато това налага влизането или излизането от територията на град София. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.

Въвеждат се времеви ограничения за гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил. Влизането и излизането от столицата ще е възможно в интервал от  6.00 до 8.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефонът на работодателя.