Запознайте се с лекарите, които консултират на телефонната ни линия

080014515

Разговорите към линията са безплатни.

Работно време на линията:

09.00 – 18.00 ч.

д-р Мирослав Николов

д-р Мирослав Николов

Онкология

Д-р Мирослав Николов завършва медицина през 2015 г. в Медицинския университет – София. От януари 2015 г. до ноември 2015 г. работи като лекар във вътрешно отделение в МБАЛ „Пазарджик“ АД.

Практикува медицинска онкология от от декември 2016 г. до 2018 г. в Клиниката по медициска онкология на „Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен център“, а от 2019 г. е част от екипа на Отделението по медицинска онкология в Специалираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. Д-р Марин Мушмов“ – гр. София.

проф. д-р Цветалина Танкова

проф. д-р Цветалина Танкова

Ендокринолог

Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн е началник на Клиниката по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София и заместник-декан по научната дейност на Медицинския факултет, МУ-София.

Завършила е Медицинска академия, София с пълно отличие и Хипократов медал през 1984 г. През 1990 г. придобива научна степен “доктор по медицина”, през 2012 г. – научна степен „доктор на медицинските науки”.

Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. От 2005 г. е началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. От 2005 г. е доцент, а от 2012 г. – професор в МУ-София. От 2011 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники – Център на СЗО по захарен диабет в Женева, Швейцария; Кингс Колидж в Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

Има над 200 публикации в научни медицински списания и над 400 участия в научни прояви. Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в много страни. Член на множество национални и международни организации. Секретар на Българското дружество по ендокринология от 2003 г.

Професионалните ѝ интереси са в областта на захарния диабет, предиабет, метаболитен синдром.

д-р Грета Грозева, дм

д-р Грета Грозева, дм

Eндокринолог

Д-р Грета Грозева, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в МУ- София през 1994 г. с отличие. От 1994 г. до 1995 г. е работила като общопрактикуващ лекар в 8 ДКЦ.

От 1995 г. до 1999 г. е редовен докторант към Клиничния център по Ендокринология, София. През 2004 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационене труд на тема “Клинични и мунологични особености на автоимунните полиендокринни синдроми, свързани с тиреоидна патология“

От 2004 г. до 2007 г. е старши асистент в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ- София.  От 2007 г. до сега е главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ- София. През 2003 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 2006 г. – специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участала е в множество български и международни форуми по ендокринология. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания. Участва в редица международни клинични проучвания.

Има научни интереси в областта на захарния диабет, автоимунните тиреоидни заболявания, автоимунните полиендокринни синдроми.

д-р Румяна Димова, дм

д-р Румяна Димова, дм

Ендокринолог

Д-р Румяна Бойкова Димова, дм, е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие и Хипократов медал през 2008 г. Непосредствено след дипломирането си започва работа като лекар специализант в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2012 г. до 2015 г. е редовен докторант в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ-София. През 2016 г. защитава успешно дисертационен труд на тема: “Автономна диабетна невропатия – съвременни диагностични и терапевтични възможности”.

След спечелване на конкурс през 2016 г. е асистент, а от 2017 г. – главен асистент към Катедрата по ендокринология на Медицински факултет, МУ-София.

През 2017 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Професионалните ѝ интереси са в областта на превенцията на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, патогенеза на захарен диабет тип 2, захарен диабет и сърдечно-съдов риск, хронични усложнения от захарен диабет, в частност диабетна невропатия.

д-р Невена Чакърова, дм

д-р Невена Чакърова, дм

Ендокринолог

Д-р Невена Чакърова, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина с отличие в Медицинския университет –  София през 2005 г. От 2006 г е редовен докторант в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема „Сърдечно-съдов риск при предиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс“.

От 2008 г. е асистент, а от 2013 г. – главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2016 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участник в множество международни курсове за следдипломно обучение в областта на захарния диабет. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания.

Научните й интереси са в областта на предиабетните състояния, технологиите в лечението на захарен диабет тип 1 и автоимунните полиендокринни сиднроми.

Д-р Нина Янчева, дмн

Д-р Нина Янчева, дмн

Инфекционист

Д-р Нина Стоянова Янчева–Петрова, дм, е началник на Отделението за придобита имунна недостатъчност на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“. Родена е през 1975 г. в София. През 1998 г. завършва с отличие медицина в Медицински университет – София. Непосредствено след дипломирането си до януари 2000 г. работи като лекар изследовател в Институт по експериментална морфология и антропология на БАН. След спечелване на конкурс за асистент от януари 2000 г. е в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ – София, където последователно става старши и главен асистент.

През 2003 г. придобива специалност медицинска паразитология, а през 2009 г. придобива втора специалност инфекциозни болести. През юли 2015 г. д-р Янчева защитава успешно дисертационен труд на тема „Усложнения на антиретровирусната терапия при ХИВ позитивни пациенти“. От 2008 г. е лекар в Отделението за придобита имунна недостатъчност на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, като от януари 2017 г. е началник на същото отделение.

Д-р Нина Янчева работи на първа линия в COVID отделение. Консултациите с нея са възможни от 15.00 до 18.00 часа всеки работен ден.

Д-р Румена Савова

Д-р Румена Савова

Кардиолог

През 2013 г. завършва с немска европейска езикова диплома 73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ – София.

През 2019 г. завършва медицина в Медицински университет – София с отличен успех.

От 12.2019 г. става част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Член на Български лекарски съюз.

Участие в многобройни курсове и проекти, национални конгреси и семинари;

За 2016/2017 г. – спечелена стипендия за специални постижения по европейска оперативна програма „Наука и образование“.

д-р Радостина Илиева

д-р Радостина Илиева

Кардиолог

Д-р Радостина Илиева завършва медицина през 2006 г. в Медицинския университет – Варна. Специализира кардиология в Израелския кардиологичен институт в Йерусалим, Израел и Немския кардиологичен център в Берлин, Германия. Работила е в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”- Варна.

От 2014 г. е част от екипа на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” и е асистент е към Медицинския университет – гр. София.

Интересите ѝ са в областта на клапните заболявания, сърдечната недостатъчност, образните изследвания в кардиологията.

д-р Десислава Сомлева, дм

д-р Десислава Сомлева, дм

Кардиолог

Д-р Десислава Сомлева завършва медицина в Медицинския университет София 2008 г. През 2012 г защитава дисертационен труд на тема „Вентрикуло-съдово куплиране при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“.

Придобива специалност по кардиология 2013 г.

Получава сертификат за ехокардиография: Фундаментално ниво 2013 г. и Експертно ниво 2018 г.

От 2009 до 2012 година е докторант, от 2013 г. – асистент, от 2017 г. –  главен асистент в Клиника по кардиология на  УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, Катедра „Спешна медицина“, МУ София.

д-р Наталия Спасова, дм

д-р Наталия Спасова, дм

Кардиолог

Д-р Наталия Спасова завършва медицински университет в град Плевен през 2007 г. През 2012 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“.

През 2013 г придобива специалност «Кардиология».  От 2013 до 2017 г. е асистент, а от 2018 г.  е главен ассистент към Катедра по спешна медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“. Има придобит сертификат за ехокардиография – експертно ниво от 2017 г. Професионалните й интереси са в областта на ехокардиография, неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност.

Милена Маринова

Милена Маринова

Психолог

Милена Маринова е психолог, бакалавър по училищна психология и магистър по социална психология към Великотърновски университет. В момента специализира психо-социални интервенции за деца и семейства в Нов български университет. Тя има дългогодишен опит от работа с деца и семейства в риск и е работила в социална служба, работа с хора, преживели насилие, практик в оценка и подкрепа на ранно детско развитие. Практикуващ психолог-консултант, работи в психо-динамичната парадигма, с интереси  в областта на психичната травма и нейните ефекти върху качеството на живот, връзките и реализацията на човека. Сертифицирана за работа с EMDR.

Членува в Дружеството на психолозите в България, член на управителния съвет на Сдружение Рефлективно учене България” и член на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ –България.

Милена Маринова работи в подкрепа на жени, диагностицирани с ендометроза и е партньор на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“и опит като обучител и психолог на хора, диагностицирани с епилепсия и техните близки и партнира на Асоциация на родителите на деца с епилепсия.