Лични предпазни средства при COVID-19

Лични предпазни средства при COVID-19

Насоки и препоръки
Таблица 1. Препоръчителен тип лични предпазни средства (ЛПС), които следва да се използват в контекста на болестта COVID-19, в зависимост от обстановката, персонала и вида дейност Обстановка Целеви персонал и пациенти Дейност Тип ЛПС или процедура Здравни заведения Болнични заведения Болнична стая Медицински персонал Пряко полагане на грижи за пациенти с COVID-19 Медицинска маска Медицинско облекло -престилка Ръкавици Защита на очите (очила или щит-маска за лице) Аерозол-генериращи процедури, извършвани върху пациенти сCOVID-19 Респиратор N95 или FFP2 стандартен или еквивалентен Медицинско облекло - престилка Ръкавици Защита на очите Защитна престилка Санитари Посещение на стаята на пациент с COVID-19 Медицинска маска Медицинско облекло -престилка Ръкавици за по-тежки процедури Защита на очите (ако е налице риск от пръски от органични материали или химикали) Ботуши или затворени работни обувки Посетители Посещение на стаята на…
Виж още
Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насокиоръки

Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насокиоръки

Насоки и препоръки
Това е второто издание (версия 1.2) на този документ, който първоначално е адаптиран от клиничното лечение на тежка остра респираторна инфекция, когато се подозира MERS-CoV инфекция (WHO, 2019). Документът е предназначен за клиницисти, участващи в грижите за възрастни, бременни и деца с или с риск от тежка остра респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира инфекция с вируса на COVID-19. Съображенията за деца и бременни жени са подчертани в целия текст. Документът не е предназначен да замени клиничната преценка или консултация със специалист, а по-скоро да се засили клиничното управление на тези пациенти и да се предоставят актуални насоки. Включени са най-добри практики за превенция и контрол на инфекцията (IPC), триаж и оптимизирана поддържаща грижа. Този документ предоставя на клиницистите актуализирани междинни насоки за навременно, ефективно и безопасно поддържащо лечение при…
Виж още
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19

Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19

Насоки и препоръки
Какво представлява SARS-CoV-2 и COVID-19? Причинителят на настоящата епидемия от COVID-19, е вирус, принадлежащ към семейството на Coronaviridae (род: Betacoronavirus) - голямо семейство от групата на едноверижните РНК вируси. Коронавирусите се предават в повечето случаи чрез големи респираторни капчици и при контакт, но са възможни и други начини на предаване (напр. въздушно- капков и фекално-орален). Средният инкубационен период на COVID-19 се оценява на 5 до 6 дни, като варира от 0 до 14 дни [1]. Понастоящем няма специфично лечение или ваксина срещу COVID-19. Повече информация за болестта е достъпна онлайн от ECDC [2] и WHO [3] и в последната бърза оценка на риска на ECDC [4]. Препоръчителен минимален набор от лични предпазни средства (ЛПС) Предложеният минимален набор от ЛПС предпазва от предаване на инфекции чрез контакт, аерогенно и по въздушно-капков…
Виж още
Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

Насоки и препоръки
При кои пациенти се подозира наличие на 2019-nCoV При пациенти с клиника на тежко остро респираторно заболяване с начало в рамките на 14 дни след завръщане от гр. Ухан, Китай или пациенти с респираторни симптоми, които са били в контакт с хора с лабораторно потвърдена 2019-nCoV инфекция. Поведение спрямо пациент със съмнение за 2019-nCoV На пациента се осигурява хирургична маска, той се отделя от останалите пациенти в чакалнята и се преглежда в отделен кабинет. Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на ЛПС за предпазване от предаване на капчици и при контакт: хирургична маска, защитни очила, ръкавици и престилка. Грижи за пациенти с доказана инфекция с 2019-nCoV Пациентите с доказана инфекция с 2019-nCoV се хоспитализират в изолационна или поне в единична стая. Прилагат се стандартни предпазни…
Виж още
Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

Насоки и препоръки
Бързото вземане и изследване на подходящи проби при съмнения за инфекция с 2019-nCoV е приоритет и следва да се ръководи от лабораторен специалист. Тъй като все пак е необходимо обстойно изследване за потвърждаване на 2019-nCoV, а ролята на смесената инфекция не е проверена, може да се наложи провеждането на множество изследвания и се препоръчва вземането на достатъчно проби клиничен материал. Следва да се спазват местните насоки относно информираното съгласие на пациента или настойника за вземането на проба, изследването и евентуалното бъдещо научно изследване. Вижте изискванията за вземане на лабораторни проби ТУК
Виж още
Препоръки към здравните работници за работа с пациент със съмнение за или с потвърдена 2019-nCoV инфекция

Препоръки към здравните работници за работа с пациент със съмнение за или с потвърдена 2019-nCoV инфекция

Насоки и препоръки
При пациент с остра респираторна инфекция (внезапно начало на поне един от следните симптоми: кашлица, зачервено гърло, затруднено дишане), появили се в рамките на 14 дни от завръщане от рискова държава или при пациент с респираторни оплаквания бил в контакт с болен с 2019-nCoV. Вижте инструкцията ТУК
Виж още
Дефиниция за случай на COVID-19

Дефиниция за случай на COVID-19

Насоки и препоръки
(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация). Възможен случай: Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено дишане), изискващи, или не, хоспитализация; И В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии: близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19; ИЛИ анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на COVID-19*. Вижте целия документ ТУК  
Виж още