Министър Ангелов издаде три заповеди във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

Министър Ангелов издаде три заповеди във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

Мерки, Новини
От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас Със своя заповед министърът на здравеопазването удължава срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април. Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график: - от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; - от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; - от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас. От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и…
Виж още
Маските остават задължителни само в градския транспорт, аптеките и болниците

Маските остават задължителни само в градския транспорт, аптеките и болниците

Мерки
От 15 юни 2020 г. остава задължително носенето на маска или друго предпазно средство само в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения. Всички лица, когато се намират там са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. На всички други обществени места носенето на маска е препоръчително. Това нарежда здравният министър Кирил Ананиев със заповед, която влиза в сила от 15 юни, съобщиха от МЗ. Общо четири нови заповеди издаде министърът във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка от 15 юни до 30 юни. Връща се 14-дневната домашна изолация за лицата, диагностицирани с COVID-19. Издадените към момента на влизане в сила на тази заповед предписания, с които е предписана…
Виж още
Ограничения до 15 юни 2020 г., наложени със заповеди на здравния министър

Ограничения до 15 юни 2020 г., наложени със заповеди на здравния министър

Мерки, Новини
Резюме на ограниченията Във връзка с въведената от 00.00 часа на 14 май извънредна епидемична обстановка на територията на страната, министърът на здравеопазването издаде 4 заповеди, определящи противоепидемичните мерки в сила до 14 юни, които са публикувани по-долу: Призовават се работодателите и органите по назначаване да организират дистанционна форма за работа на служителите и работниците си. Когато работата от разстояние не е възможна, следва стриктно да се спазват конкретно разписани противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция. На закрити обществени места – публичен транспорт, магазини, администрации, храмове, спортни и културни обекти - носенето на защитна маска е задължително за всички. Остават затворени увеселителни заведения, игрални зали, дискотеки, закрити обекти за хранене. Не се разрешават посещенията в търговските центрове тип МОЛ, с изключение на аптеките, хранителните магазини, банковите и застрахователните офиси в…
Виж още
Кредити

Кредити

Мерки
За граждани  Кредити от Българската банка за развитие С цел подпомагане на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 – лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се с прекъснати доходи при извънредното положение, Българската банка за развитие обявяви механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити. Изискванията за получаване на безлихвен кредит за наетите по трудово правоотношение са: Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията; Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са…
Виж още
Списък с лечебни и здравни заведения за провеждане на лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19

Списък с лечебни и здравни заведения за провеждане на лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19

Мерки
Национална референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести; „Многопрофилна болница за активно лечение — София“ в структурата на Военномедицинска академия; „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕМ, гр. Варна; УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. д-р СТ. КИРКОВИЧ” ЕМ, гр. стара Загора; Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Лина”, гр. Бургас; „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД“ ООД, гр. Пловдив;  „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД, гр. Пловдив;  "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА"" ЕАД, гр. София;  УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ"", ЕАД, гр. София;  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ““ ЕАД, гр. София; „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК…
Виж още
Прибиране от чужбина

Прибиране от чужбина

Мерки
Министерството на външните работи на Република България препоръчва да не предприемате пътувания от чужбина към България или от България към чужбина, освен ако не е абсолютно наложително! Имайте предвид, че ситуацията по границите и ограничителните мерки в различните държави се променят динамично и българската държава не може да гарантира, че ще осъществите придвижването си, ако предварително не сте получили потвърждение от Министерството на външните работи или българско дипломатическо или консулско представителство за Вашия маршрут. Консулските служби на Република България не работят с граждани, тъй като нашите служители са претоварени със спешни случаи. При нужда от спешно съдействие можете да се свържете с представител на МВнР по един от следните начини: На дежурните ни контакти в София - +359 2 948 24 04, +359 893 339 616 и email адрес crisis@mfa.bg На дежурните телефони…
Виж още
Работодатели

Работодатели

Мерки
Ако желаете да се запознаете с условията и да кандидатствате по Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40), можете да се запознаете с критериите, установени в Постановление № 55 на Министерския съвет от 30.03.2020 г., както и да намерите подробна информация на интернет страницата на Агенцията по заетостта. В зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, можете да възложите на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Можете да предоставите до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Можете да преустановите със…
Виж още
Хора с увреждания

Хора с увреждания

Мерки
Закупуване на храна и лекарства Ако имате нужда от помощ във връзка със закупуването на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Необходимо е да проверите дали тя се предоставя в общината, в която живеете. Можете да се обадите на социалната служба в общината, в която живеете или в дирекция "Социално подпомагане". Можете да проверите ТУК общините, които организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. Ако желаете да се запишете за получаване на топъл обяд, проверете дали общината, в която живеете участва в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно живеещи възрастни, хора с…
Виж още
За работници в предприятия в криза

За работници в предприятия в криза

Мерки
Имайте предвид, че в условията на обявено извънредно положение поради пандемията от COVID-19, работодателят може: в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, без Ваше съгласие да Ви възложи да извършвате временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. да Ви предостави до една втора от платения годишен отпуск без Ваше съгласие. да преустанови със заповед работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В този случай имате право на брутното си трудово възнаграждение. да установи непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия…
Виж още
Социални мерки

Социални мерки

Мерки
От 01.08.20 г. заплатите на социалните работници, трудови посредници, трудови инспектори и други служители в системата на МТСП са увеличени с 30%. От 1 август 2020 са увеличени стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални услуги като домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др. в размер 24,6 млн. лв. Това позволява на общините и другите доставчици на социални услуги да повишат заплатите на работещите в тях социални работници, рехабилитатори, логопеди, възпитатели, педагози и др. с до 20%. През август, септември и октомври над 2,1 млн. пенсионери ще получат по 50 лв. месечна добавка към пенсиите си. С допълнителни 122 млн. лв. се осигуряват всички плащания за лични асистенти по Закона за…
Виж още