Остеопороза

Остеопороза

Ремвматологични заболявания
Докато COVID-19 продължава да се разпространява, се надяваме Вие и Вашите семейства да останете здрави и в безопасност. Бихме искали да уверим хората с остеопороза и тези, които приемат лекарства за лечение на остеопороза, че наличието на остеопороза НЕ увеличава риска от заразяване с Коронавирус, нито от сериозни усложнения. Въпреки това, сега повече от всякога, предпазването от фрактура е критично за всеки с остеопороза. Здравните системи са претоварени, а общите препоръки призовават да се избягват болници и лекарски кабинети, освен ако не е абсолютно необходимо. Международната фондация за остеопороза призовава: Предотвратяването на падания е жизненоважно: уверете се, че домашната Ви среда е обезопасена. Не прекъсвайте предписаното Ви лечение за остеопороза (вкл. калций и витамин D) и говорете с Вашия лекар, ако имате някакви притеснения. Ако Вашата болница или правителството съветват…
Виж още