Астма

Астма

Респираторни
COVID-19: Глобалната инициатива за астма GINA отговаря на често задавани въпроси във връзка с поведението при бронхиална астма. Пациентите с астма трябва да продължат да използват всички предписани от техния лекар медикаменти, включително и инхалаторните кортикостероиди. С цел превенция на усложнения, по време на астматична атака пациентите трябва да проведат кратък курс с орален кортикостероид (ОКС) съгласно инструкциите в техния План за Действие или препоръките на лекуващия им лекар. В редки случаи, при пациенти с тежка астма може да се наложи продължително лечение с орални кортикостероиди като допълнение към инхалаторната терапия. При астматици, които са в риск от тежки екзацербации този тип лечение трябва да продължи с възможно най-ниската ефективна доза на ОКС. При пациенти с тежка астма, които отговарят на критериите за биологично лечение, то трябва да се използва…
Виж още