Дози * BioNTech Moderna
26.12.2020 9750  
Януари 60 450 6 000
Февруари 75 075 32 000
Март 102 375 22 000
Април 300 000 220 000
Май 77 350  
Юни    
Юли 375 000 220 000
Август    
Септември    
Общо 1 000 000 500 000

*Посочените дати и конкретни количества са индикативни и е възможно да настъпят промени в зависимост от производствения капацитет на всяка компания.

Източник: www.mh.government.bg