Препоръки за приложение на ваксината на Pfizer/BioNTech срещу COVID-19

Приложение

– 2 дози интрамускулно с интервал от 3 седмици

– втората доза може да бъде поставяна с 4 дни гратисен период (17-21 ден)

– ако са минали повече от 21 дни от първа доза, втората доза трябва да се постави възможно най-скоро (не се налага дози да бъдат повтаряни)

– необходими са 2 дози за протекция (ефикасността на само 1 доза все още не е оценена)

Взаимозаменяемост с други ваксини срещу COVID-19

– ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 не е взаимозаменяема с други ваксини срещу COVID-19 (безопасността и ефикасността при смесени схеми все още не е оценена)

– лицата, ваксинирани с ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19, трябва да завършат ваксинационната схема със същия био продукт

– ако неволно са поставени 2 дози от различни mRNA ваксини срещу COVID-19, не са необходими допълнителни дози, от която и да е от двете ваксини (препоръките може да бъдат променени, когато има повече информация след регистрацията и на останалите mRNA ваксини срещу COVID-19)

Съвместно приложение с други ваксини

– ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 трябва да се прилага самостоятелно с интервал от минимум 14 дни преди и след други ваксини

– ако ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 е неволно приложена в по-кратък интервал от 14 дни с други ваксини, не се налага повтаряне на дозите, на която и да е ваксина

Препоръки  за приложение на ваксината на Pfizer-BoiNTech срещу COVID-19 на лица с предходна SARS-CoV-2 инфекция или контактни на вируса

Лица с история за прекарана SARS-CoV-2 инфекция

– ваксината се препоръчва за лица, които са прекарали симптоматично или асимптоматично SARS-CoV-2 инфекция

-вирусно и серологично изследване за остра или прекарана инфекция не е необходимо преди поставяне на ваксината

Лица с установена активна SARS-CoV-2 инфекция

– ваксинацията трябва да бъде отложена до пълно оздравяване на лицето и до отпадане на изолацията му

– няма минимален интервал между инфекцията и ваксинацията

– реинфекция в периода на 90 дни след инфектиране с SARS-CoV-2 е много рядко срещана. По тази причина може да се отложи ваксината до изтичане на този период от 90 дни след преболедуване, ако лицето желае

Лица, които са получили пасивна имунна терапия за лечение на COVID-19

– на този етап няма данни за безопасност и ефективност на ваксината срещу COVID-19 при лица, които са получили моноклонални антитела или конвалесцентна плазма, като част от лечение на COVID-19

– ваксината трябва да се прилага с интервал от минимум 90 дни, за да се избегне взаимодействие между лечението и индуцирани от ваксината имунни отговори

Лица, контактни на SARS-CoV-2

– лица от обществото или амбулаторни пациенти- да се отложи ваксинацията до отпадане на изолацията, за да се избегне заразяване на медицинския персонал

– пациенти в медицински центрове за осигуряване на дългосрочни медицински грижи- могат да бъдат ваксинирани, ако това не води до допълнителна експозиция на SARS-CoV-2

– обитатели на изправителни домове- могат да бъдат ваксинирани, за да се избегне забавяне или да се пропусне възможността от ваксиниране

Източник: CDC; ; Use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: Clinical Considerations


Актуално към: 10.03.2021 г.

Автор: д-р Христиана Бацелова, епидемиолог, УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив.

За консултация относно ваксините, моля потърсете безплатно информация на тел. 0800 14 515.


Допълнителна информация:

Листовка и кратка характеристика на ваксината Comirnaty (прозведена от Pfizer/BioNTech)