1. Препоръка на Експертния съвет по медицинска специалност Вътрешни болести относно ваксиниране срещу COVID-19
 2. Препоръка на Експертния съвет по медицинска специалност Медицинска онкология относно ваксиниране срещу COVID-19
 3. Препоръки на Експертния съвет по медицинска специалност „Урология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 4. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 5. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Клинична алергология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 6. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 7. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 8. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 9. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 10. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 11. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Трансфузионна хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
 12. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 на пациенти с придружаващи сърдечно-съдови заболяванияизтегли документа
 13. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Гастроентерология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания
 14. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Нефрология” относно ваксиниране срещу COVID-19 при бъбречно-трансплантирани пациенти
 15. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Трансплантология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при трансплантирани пациенти
 16. Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с коагулационни нарушения и анемии