Кога да използвате маска
  • Ако сте здрави, трябва да носите маска, само ако се грижите за човек със съмнение за коронавирус.
  • Носете маска, ако кашляте или кихате.
  • Маските са ефективни, само когато се използват в комбинация с често миене на ръцете с дезинфектант или сапун и вода.
  • Ако носите маска, тогава трябва да знаете как да я използвате и да я изхвърляте правилно:

Как да сложите, използвате, свалите и изхвърлите маска

  • Преди да си сложите маска, почистете ръцете с дезинфектант или сапун и вода.
  • Покрийте устата и носа с маска и се уверете, че няма пропуски между лицето и маската.
  • Избягвайте да докосвате маската, докато я използвате; ако го направите, почистете ръцете си с дезинфектант или сапун и вода.
  • Сменете маската с нова веднага, след като е усетите, че е навлажнена и не използвайте отново същата маска, ако е за еднократна употреба.
  • За да премахнете маската: отстранете я отзад (не докосвайте предната част на маската); изхвърлете веднага в затворен кош; измийте ръцете.

Източник: Световна здравна организация