(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Възможен случай:

Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено дишане), изискващи, или не, хоспитализация;
И
В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии: близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19; ИЛИ анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на COVID-19*.

Вижте целия документ ТУК