Бързото вземане и изследване на подходящи проби при съмнения за инфекция с 2019-nCoV е приоритет и следва да се ръководи от лабораторен специалист. Тъй като все пак е необходимо обстойно изследване за потвърждаване на 2019-nCoV, а ролята на смесената инфекция не е проверена, може да се наложи провеждането на множество изследвания и се препоръчва вземането на достатъчно проби клиничен материал. Следва да се спазват местните насоки относно информираното съгласие на пациента или настойника за вземането на проба, изследването и евентуалното бъдещо научно изследване.

Вижте изискванията за вземане на лабораторни проби ТУК