При кои пациенти се подозира наличие на 2019-nCoV
При пациенти с клиника на тежко остро респираторно заболяване с начало в рамките на 14 дни след завръщане от гр. Ухан, Китай или пациенти с респираторни симптоми, които са били в контакт с хора с лабораторно потвърдена 2019-nCoV инфекция.

Поведение спрямо пациент със съмнение за 2019-nCoV
На пациента се осигурява хирургична маска, той се отделя от останалите пациенти в чакалнята и се преглежда в отделен кабинет.

Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на ЛПС за предпазване от предаване на капчици и при контакт: хирургична маска, защитни очила, ръкавици и престилка.

Грижи за пациенти с доказана инфекция с 2019-nCoV
Пациентите с доказана инфекция с 2019-nCoV се хоспитализират в изолационна или поне в единична стая.

Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на ЛПС за предпазване от предаване на капчици при контакт: хирургична маска, защитни очила, ръкавици и престилка. При прилагане на процедури, при които се образуват аерозолни частици, като трахеална интубация, бронхоалвеоларен лаваж, други процедури за диагностика на дихателните пътища и мануална вентилация, да се използват лични предпазни средства за предпазване от въздушно-капкови инфекции: добре прилепващ респиратор тип FFP3, плътно прилепващи защитни очила, ръкавици и непромокаема защитна престилка с дълги ръкави.

Медицинският персонал извършва самонаблюдение за респираторни симптоми и повишена температура 14 дни след последния контакт с доказан случай на 2019-nCoV.

Източник: Министерство на здравеопазването