Препоръки за наблюдение на възрастни пациенти с муковисцидоза при инфекция с  COVID-19

Пациенти, страдащи от хронични белодробни заболявания, включително муковисцидоза имат повишен риск от усложнения в случай на COVID – 19. Въпреки това, към днешна дата няма доказателства, че пациентите с муковисцидоза показват уязвимост при  инфекция с COVID-19.

Посочените по-долу иструкции се отнасят до центъра по муковисцидоза в  болница „ Сисманоглио“ и са съобразени с препоръките на CysticFibrosis Foundation в комбинация с насоките на Национална организация за обществено здраве (EODY) за уязвими групи и могат да бъдат модифицирани според съответните условия:

  1. Пациентите с муковисцидоза трябва да останат у дома, за да намалят риск от излагане на инфекция.
  2. Те трябва да получават ежедневно лекарства си, да  провежда редовно физиотерапия, за да се избегне необходимостта от хоспитализация за венозно антибиотично лечение.
  3. Упражненията се насърчават при пациенти с муковисцидоза и трябва да бъдат включени в ежедневната им дейност, но на този етап се препоръчва да се извършват извън дома или на открито, като се избягва контакт с други хора.
  4. Препоръчва се перорално приемане на антибиотици в случай на влошаване на пациента и задължителна консултация с терапевта.
  5. Редовните посещения в клиниката на пациенти в стабилно състояние се отлагат, както и всички планирани визити. Рецепти за лекарства се  издават от клинитката и се изпращат  по имейл. За пациенти, които са студенти или служители се  издава удостоверение, че принадлежат към уязвима  група и трябва да останат в изолация до приключване на извънредните мерки.
  6. В случай, ако се налага пацинетът да излезе от дома, се препоръчва спазването на всички мерки за хигиена в съответствие с указанията.Да се полза двуметрова дистанция. Използването на хирургическа маска се изисква, когато пациентът посещава центъра за муковисцидоза (за да се избегне заразяване ). Докато е на открито и само когато самият той показва симптоматика за възпаление на горните или долните дихателни пътища и наоколо има други хора също трябва да носи маска.
  7. При случай на влошаване на респираторните симптоми, особено когато се наблюдава и температура, задължително трябва да се уведоми наблюдаващия лекар, който ще насочи пациента за скрининг за инфекция с COVID-19. Ако е необходима хоспитализация при възможна или потвърдена инфекция с COVID-19 пациентът  ще се хоспитализиран в специалното отделение за COVID или в специална камера с отрицателно налягане в спешната част на центъра по муковисцидоза.
  8. На този етап е необходимо да се избягва извършването на болнично проследяване, ако няма сериозна причина. Систематично да се прилагат всички мерки за предотвратяване на предаване и разпространението при млади пациенти със сипмтоми на коронавирус, както е описано на сайта на Национална организация за обществено здраве ( EODY) за уязвимите групи, както от пациенти и техните роднини. Необходимо е редовна комуникация със звена, които работят с пациенти с муковисцидоза и в частност с лекарите в случай, че симптомите на пациента се променят, за да получат инструкции за лечение.

За трасплантирани пациенти с муковисцидоза се прилагат препоръките, публикувани на сайта на Гръцката Органиция за трансплантации (www.eom.gr)

Превод от гръцки: Наталия Маева