Запознайте се с лекарите, които консултират на телефонната ни линия

д-р Цветомил Петров

д-р Цветомил Петров

COVID-19

Д-р Цветомил Петров е специалист-кардиолог в София с близо 6 години опит и интереси в областта на неинвазивната и инвазивната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания – артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, кардиомиопатии, периферно-съдова и мозъчно-съдова болест. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, електрокардиография, ехокардиография, холтер-артериално налягане и холтер-ЕКГ.

Завършва Медицинския университет Плевен през 2014 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г. Член на Български лекарски съюз и Българско кардиологично дружество. Участва в множество конгреси и семинари по специалността.

Д-р Петров е работил в Клиниката по кардиология към МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца. От 2018 г. практикува в Кардиологичната клиника към УМБАЛСМ “ Н. И. Пирогов“. Към момента е част и от екипите специалисти на МЦ „Пирогов“ и МЦ „Лора“ – Позитано.

 

д-р Иван-Асен Шишманов

д-р Иван-Асен Шишманов

COVID-19

Д-р Иван-Асен Шишманов е лекар в Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, както и консултации на пациенти с Ковид-19. През 2019 г. награден от SPAF Academy, ежегоден научен форум „Превенция на инсулт при предсърдно мъждене. Завършва Медицинския университет в София. Член на Европейското дружество по кардиология (ESC), член на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). Член на Българския лекарски съюз. Участва в многобройни конгреси и семинари по специалността.

д-р Мирослав Николов

д-р Мирослав Николов

Онкология

Д-р Мирослав Николов завършва медицина през 2015 г. в Медицинския университет – София. От януари 2015 г. до ноември 2015 г. работи като лекар във вътрешно отделение в МБАЛ „Пазарджик“ АД.

Практикува медицинска онкология от от декември 2016 г. до 2018 г. в Клиниката по медициска онкология на „Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен център“, а от 2019 г. е част от екипа на Отделението по медицинска онкология в Специалираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. Д-р Марин Мушмов“ – гр. София.

проф. д-р Цветалина Танкова

проф. д-р Цветалина Танкова

Ендокринолог

Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн е началник на Клиниката по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София и заместник-декан по научната дейност на Медицинския факултет, МУ-София.

Завършила е Медицинска академия, София с пълно отличие и Хипократов медал през 1984 г. През 1990 г. придобива научна степен “доктор по медицина”, през 2012 г. – научна степен „доктор на медицинските науки”.

Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. От 2005 г. е началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. От 2005 г. е доцент, а от 2012 г. – професор в МУ-София. От 2011 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники – Център на СЗО по захарен диабет в Женева, Швейцария; Кингс Колидж в Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

Има над 200 публикации в научни медицински списания и над 400 участия в научни прояви. Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в много страни. Член на множество национални и международни организации. Секретар на Българското дружество по ендокринология от 2003 г.

Професионалните ѝ интереси са в областта на захарния диабет, предиабет, метаболитен синдром.

д-р Грета Грозева, дм

д-р Грета Грозева, дм

Eндокринолог

Д-р Грета Грозева, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в МУ- София през 1994 г. с отличие. От 1994 г. до 1995 г. е работила като общопрактикуващ лекар в 8 ДКЦ.

От 1995 г. до 1999 г. е редовен докторант към Клиничния център по Ендокринология, София. През 2004 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационене труд на тема “Клинични и мунологични особености на автоимунните полиендокринни синдроми, свързани с тиреоидна патология“

От 2004 г. до 2007 г. е старши асистент в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ- София.  От 2007 г. до сега е главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ- София. През 2003 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 2006 г. – специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участала е в множество български и международни форуми по ендокринология. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания. Участва в редица международни клинични проучвания.

Има научни интереси в областта на захарния диабет, автоимунните тиреоидни заболявания, автоимунните полиендокринни синдроми.

д-р Румяна Димова, дм

д-р Румяна Димова, дм

Ендокринолог

Д-р Румяна Бойкова Димова, дм, е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие и Хипократов медал през 2008 г. Непосредствено след дипломирането си започва работа като лекар специализант в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2012 г. до 2015 г. е редовен докторант в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ-София. През 2016 г. защитава успешно дисертационен труд на тема: “Автономна диабетна невропатия – съвременни диагностични и терапевтични възможности”.

След спечелване на конкурс през 2016 г. е асистент, а от 2017 г. – главен асистент към Катедрата по ендокринология на Медицински факултет, МУ-София.

През 2017 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Професионалните ѝ интереси са в областта на превенцията на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, патогенеза на захарен диабет тип 2, захарен диабет и сърдечно-съдов риск, хронични усложнения от захарен диабет, в частност диабетна невропатия.

д-р Невена Чакърова, дм

д-р Невена Чакърова, дм

Ендокринолог

Д-р Невена Чакърова, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина с отличие в Медицинския университет –  София през 2005 г. От 2006 г е редовен докторант в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема „Сърдечно-съдов риск при предиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс“.

От 2008 г. е асистент, а от 2013 г. – главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2016 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участник в множество международни курсове за следдипломно обучение в областта на захарния диабет. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания.

Научните й интереси са в областта на предиабетните състояния, технологиите в лечението на захарен диабет тип 1 и автоимунните полиендокринни сиднроми.

Д-р Румена Савова

Д-р Румена Савова

Кардиолог

През 2013 г. завършва с немска европейска езикова диплома 73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ – София.

През 2019 г. завършва медицина в Медицински университет – София с отличен успех.

От 12.2019 г. става част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Член на Български лекарски съюз.

Участие в многобройни курсове и проекти, национални конгреси и семинари;

За 2016/2017 г. – спечелена стипендия за специални постижения по европейска оперативна програма „Наука и образование“.

д-р Радостина Илиева

д-р Радостина Илиева

Кардиолог

Д-р Радостина Илиева завършва медицина през 2006 г. в Медицинския университет – Варна. Специализира кардиология в Израелския кардиологичен институт в Йерусалим, Израел и Немския кардиологичен център в Берлин, Германия. Работила е в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”- Варна.

От 2014 г. е част от екипа на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” и е асистент е към Медицинския университет – гр. София.

Интересите ѝ са в областта на клапните заболявания, сърдечната недостатъчност, образните изследвания в кардиологията.

д-р Десислава Сомлева, дм

д-р Десислава Сомлева, дм

Кардиолог

Д-р Десислава Сомлева завършва медицина в Медицинския университет София 2008 г. През 2012 г защитава дисертационен труд на тема „Вентрикуло-съдово куплиране при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“.

Придобива специалност по кардиология 2013 г.

Получава сертификат за ехокардиография: Фундаментално ниво 2013 г. и Експертно ниво 2018 г.

От 2009 до 2012 година е докторант, от 2013 г. – асистент, от 2017 г. –  главен асистент в Клиника по кардиология на  УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, Катедра „Спешна медицина“, МУ София.

д-р Наталия Спасова, дм

д-р Наталия Спасова, дм

Кардиолог

Д-р Наталия Спасова завършва медицински университет в град Плевен през 2007 г. През 2012 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“.

През 2013 г придобива специалност «Кардиология».  От 2013 до 2017 г. е асистент, а от 2018 г.  е главен ассистент към Катедра по спешна медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“. Има придобит сертификат за ехокардиография – експертно ниво от 2017 г. Професионалните й интереси са в областта на ехокардиография, неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност.

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

психолог

Десислава Симеонова е психолог. Занимава се с индивидуално и семейно консултиране в своята частна практика. Специализирала в психотерапевтичните парадигми – когнитивно-поведенческа, EMDR, системна психотерапия. С опит в работата с деца в училищна среда, с обучителни трудности, множествени увреждания.

Милена Маринова

Милена Маринова

Психолог

Милена Маринова е психолог, бакалавър по училищна психология и магистър по социална психология към Великотърновски университет. В момента специализира психо-социални интервенции за деца и семейства в Нов български университет. Тя има дългогодишен опит от работа с деца и семейства в риск и е работила в социална служба, работа с хора, преживели насилие, практик в оценка и подкрепа на ранно детско развитие. Практикуващ психолог-консултант, работи в психо-динамичната парадигма, с интереси  в областта на психичната травма и нейните ефекти върху качеството на живот, връзките и реализацията на човека. Сертифицирана за работа с EMDR.

Членува в Дружеството на психолозите в България, член на управителния съвет на Сдружение Рефлективно учене България” и член на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ –България.

Милена Маринова работи в подкрепа на жени, диагностицирани с ендометроза и е партньор на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“и опит като обучител и психолог на хора, диагностицирани с епилепсия и техните близки и партнира на Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

д-р Христиана Бацелова

д-р Христиана Бацелова

Епидемиолог

д-р Христиана Бацелова е епидемиолог в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив и асистент в катедрата „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ към  Медицинския университет (МУ)  в гр. Пловдив.

През 2007 г. завършва медицина в Медицинския факултет към МУ-Пловдив, а през 2008 г. започва работа като асистент в катедрата „Епидемиология и МБС“ към МУ-Пловдив. Обучава студенти-медици, дентални лекари, фармацевти и инспектори по обществено здраве.

През 2013 г. придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести.

От април 2020 г. е лекар-епидемиолог към Хигиенно-епидемиологичен отдел на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Понастоящем отговаря за ваксинацията срещу COVID-19 на персонала на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

Член е International epidemiological association (IEA); Българския лекарски съюз; Българското научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните заболявания; Българско сдружение по превантивна медицина; Южно българско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология и БУЛНОЗО.

Интересите ѝ са в сферата на имунопрофилактика (ваксинология), варицела, ГРИП, превенция на исмо/исдо, коронарирусни инфекции, COVID-19, ваксини срещу COVID-19.

д-р Цветелина Великова

д-р Цветелина Великова

имунолог

д-р Цветелина Великова завършва медицина в Медицинския университет в София през 2010 г.

Защитава дисертация в областта на имунология на гастроинтестиналния тракт през 2014 г. От 2016 г. е специалист по клинична имунология.

В момента д-р Великова работи в Университетската болница „Лозенец“ и е асистент към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на няколко научни и професионални организации в България и чужбина. Има над 100 научни публикации, както и участие в над 15 научни проекта. Тя също така е рецензент и член на редакционния съвет на няколко списания.

Поддържа страница, група и блог, посветени на имунологията, както и е автор към фейсбук страницата „Коронавирус /информация/“.