Запознайте се с лекарите, които консултират на телефонната ни линия

080014515

Разговорите към линията са безплатни.

Работно време на линията:

09.00 – 18.00 ч.

д-р Цветомил Петров

д-р Цветомил Петров

COVID-19

Д-р Цветомил Петров е специалист-кардиолог в София с близо 6 години опит и интереси в областта на неинвазивната и инвазивната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания – артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, кардиомиопатии, периферно-съдова и мозъчно-съдова болест. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, електрокардиография, ехокардиография, холтер-артериално налягане и холтер-ЕКГ.

Завършва Медицинския университет Плевен през 2014 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г. Член на Български лекарски съюз и Българско кардиологично дружество. Участва в множество конгреси и семинари по специалността.

Д-р Петров е работил в Клиниката по кардиология към МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца. От 2018 г. практикува в Кардиологичната клиника към УМБАЛСМ “ Н. И. Пирогов“. Към момента е част и от екипите специалисти на МЦ „Пирогов“ и МЦ „Лора“ – Позитано.

 

д-р Иван-Асен Шишманов

д-р Иван-Асен Шишманов

COVID-19

Д-р Иван-Асен Шишманов е лекар в Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, както и консултации на пациенти с Ковид-19. През 2019 г. награден от SPAF Academy, ежегоден научен форум „Превенция на инсулт при предсърдно мъждене. Завършва Медицинския университет в София. Член на Европейското дружество по кардиология (ESC), член на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). Член на Българския лекарски съюз. Участва в многобройни конгреси и семинари по специалността.

д-р Мирослав Николов

д-р Мирослав Николов

Онкология

Д-р Мирослав Николов завършва медицина през 2015 г. в Медицинския университет – София. От януари 2015 г. до ноември 2015 г. работи като лекар във вътрешно отделение в МБАЛ „Пазарджик“ АД.

Практикува медицинска онкология от от декември 2016 г. до 2018 г. в Клиниката по медициска онкология на „Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен център“, а от 2019 г. е част от екипа на Отделението по медицинска онкология в Специалираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. Д-р Марин Мушмов“ – гр. София.

проф. д-р Цветалина Танкова

проф. д-р Цветалина Танкова

Ендокринолог

Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн е началник на Клиниката по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София и заместник-декан по научната дейност на Медицинския факултет, МУ-София.

Завършила е Медицинска академия, София с пълно отличие и Хипократов медал през 1984 г. През 1990 г. придобива научна степен “доктор по медицина”, през 2012 г. – научна степен „доктор на медицинските науки”.

Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. От 2005 г. е началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. От 2005 г. е доцент, а от 2012 г. – професор в МУ-София. От 2011 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники – Център на СЗО по захарен диабет в Женева, Швейцария; Кингс Колидж в Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

Има над 200 публикации в научни медицински списания и над 400 участия в научни прояви. Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в много страни. Член на множество национални и международни организации. Секретар на Българското дружество по ендокринология от 2003 г.

Професионалните ѝ интереси са в областта на захарния диабет, предиабет, метаболитен синдром.

д-р Грета Грозева, дм

д-р Грета Грозева, дм

Eндокринолог

Д-р Грета Грозева, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в МУ- София през 1994 г. с отличие. От 1994 г. до 1995 г. е работила като общопрактикуващ лекар в 8 ДКЦ.

От 1995 г. до 1999 г. е редовен докторант към Клиничния център по Ендокринология, София. През 2004 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационене труд на тема “Клинични и мунологични особености на автоимунните полиендокринни синдроми, свързани с тиреоидна патология“

От 2004 г. до 2007 г. е старши асистент в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ- София.  От 2007 г. до сега е главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ- София. През 2003 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 2006 г. – специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участала е в множество български и международни форуми по ендокринология. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания. Участва в редица международни клинични проучвания.

Има научни интереси в областта на захарния диабет, автоимунните тиреоидни заболявания, автоимунните полиендокринни синдроми.

д-р Румяна Димова, дм

д-р Румяна Димова, дм

Ендокринолог

Д-р Румяна Бойкова Димова, дм, е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие и Хипократов медал през 2008 г. Непосредствено след дипломирането си започва работа като лекар специализант в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2012 г. до 2015 г. е редовен докторант в Катедрата по ендокринология, МФ, МУ-София. През 2016 г. защитава успешно дисертационен труд на тема: “Автономна диабетна невропатия – съвременни диагностични и терапевтични възможности”.

След спечелване на конкурс през 2016 г. е асистент, а от 2017 г. – главен асистент към Катедрата по ендокринология на Медицински факултет, МУ-София.

През 2017 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Професионалните ѝ интереси са в областта на превенцията на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, патогенеза на захарен диабет тип 2, захарен диабет и сърдечно-съдов риск, хронични усложнения от захарен диабет, в частност диабетна невропатия.

д-р Невена Чакърова, дм

д-р Невена Чакърова, дм

Ендокринолог

Д-р Невена Чакърова, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.  Завършила е медицина с отличие в Медицинския университет –  София през 2005 г. От 2006 г е редовен докторант в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема „Сърдечно-съдов риск при предиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс“.

От 2008 г. е асистент, а от 2013 г. – главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.

През 2016 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.

Участник в множество международни курсове за следдипломно обучение в областта на захарния диабет. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания.

Научните й интереси са в областта на предиабетните състояния, технологиите в лечението на захарен диабет тип 1 и автоимунните полиендокринни сиднроми.

Д-р Румена Савова

Д-р Румена Савова

Кардиолог

През 2013 г. завършва с немска европейска езикова диплома 73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ – София.

През 2019 г. завършва медицина в Медицински университет – София с отличен успех.

От 12.2019 г. става част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Член на Български лекарски съюз.

Участие в многобройни курсове и проекти, национални конгреси и семинари;

За 2016/2017 г. – спечелена стипендия за специални постижения по европейска оперативна програма „Наука и образование“.

д-р Радостина Илиева

д-р Радостина Илиева

Кардиолог

Д-р Радостина Илиева завършва медицина през 2006 г. в Медицинския университет – Варна. Специализира кардиология в Израелския кардиологичен институт в Йерусалим, Израел и Немския кардиологичен център в Берлин, Германия. Работила е в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”- Варна.

От 2014 г. е част от екипа на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” и е асистент е към Медицинския университет – гр. София.

Интересите ѝ са в областта на клапните заболявания, сърдечната недостатъчност, образните изследвания в кардиологията.

д-р Десислава Сомлева, дм

д-р Десислава Сомлева, дм

Кардиолог

Д-р Десислава Сомлева завършва медицина в Медицинския университет София 2008 г. През 2012 г защитава дисертационен труд на тема „Вентрикуло-съдово куплиране при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“.

Придобива специалност по кардиология 2013 г.

Получава сертификат за ехокардиография: Фундаментално ниво 2013 г. и Експертно ниво 2018 г.

От 2009 до 2012 година е докторант, от 2013 г. – асистент, от 2017 г. –  главен асистент в Клиника по кардиология на  УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, Катедра „Спешна медицина“, МУ София.

д-р Наталия Спасова, дм

д-р Наталия Спасова, дм

Кардиолог

Д-р Наталия Спасова завършва медицински университет в град Плевен през 2007 г. През 2012 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“.

През 2013 г придобива специалност «Кардиология».  От 2013 до 2017 г. е асистент, а от 2018 г.  е главен ассистент към Катедра по спешна медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“. Има придобит сертификат за ехокардиография – експертно ниво от 2017 г. Професионалните й интереси са в областта на ехокардиография, неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@covid.npo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.